De juiste plek voor een kind…

Ieder mens is uniek, bijzonder. Je mag er zijn en je mag jezelf zijn.