MULTIsignaal – Verwijsindex

Shelterzorg heeft het regionale convenant m.b.t. het gebruik van het MULTIsignaal digitaal zorg-signaleringssysteem mede ondertekend. Wat betekent dat?